Tarım Ürünleri - Hayvancılık

Türkiye'de ithalata bağımlılığı azaltmak ve verimli arazileri önemli gelir noktalarına dönüştürmek açısından Tarım Ürünleri ve Hayvancılık sektörü kritik bir önemde bulunuyor. Sektör, üretim kapasitesinin artırılmasından ürün depolama süreçlerinin iyileştirilmesine kadar pek çok noktada teknolojiden destek alabiliyor.