PLC Eğitimi

PLC Eğitimi temel PLC Eğitimi ve ileri seviye PLC Eğitimi olmak üzere iki farklı düzeyde öğretilmektedir. Bilgi düzeyinize göre temel veya temel+ileri PLC Eğitimi programlarına katılabilirsiniz.

PLC Eğitimi: Programlanabilir mantık denetleyici (Programmable Logic Controller), PLC olarak kısaltılmaktadır. PLC, algılayıcılardan aldığı bilgiyi kendine verilen programa göre işleyen ve sonuçlarını iş elemanlarına aktaran bir mikrobilgisayar sistemidir.

PLC Eğitimi amacı; PLC yapısını, programlama mantığını ve genel veri komutlarının kullanımına yönelik program yazımını uygulamalı örneklerle aktarmaktır.

PLC Eğitimi sonunda; yapılacak işe uygun PLC seçimini ve PLC‘de merdiven diyagramı ile programlamayı doğru olarak yapabileceksiniz.