Sensörler ve Transdüserler

Sensörler ve Transdüserler Eğitimi: Eğitimin amacı; transdüser ve sensörlerin tanınması, devrelerde kullanılması, çeşitlerinin ve özelliklerinin bilinmesi, sağlamlık kontrollerinin yapılması, uygulama devrelerinin çalıştırılması ve arızalarının giderilmesi ile ilgili teknik bilgi ve becerilerin kazandırılmasını sağlamaktır.

Sensörler ve transdüserler Eğitimi sonunda; transdüser ve sensörleri tanıyabilecek, devrelerde kullanabilecek, çeşitlerini ve özelliklerini bilecek, sağlamlık kontrollerini yapabilecek, uygulama devresini çalıştırabilecek ve arızasını giderebileceksiniz.

Sensörler ve transdüserler Eğitimi ile; basınç transdüser, magnetik transdüser optik transdüser ve sensörlerin çalışma prensiplerini, kullanım alanlarını öğreneceksiniz.